Pierwsza publiczna oferta akcji serii C
Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

CO OFERUJEMY:

Inwestycje poprzez alternatywną spółkę inwestycyjną, działającą pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego
Możliwość zaangażowania kapitałowego w innowacyjne spółki niepubliczne o dużym potencjale wzrostu
Dywidendę od wypracowanego zysku z przeprowadzanych dezinwestycji
Jako pierwsi w Polsce umożliwimy akcjonariuszom koinwestycję na etapie pierwotnego wejścia Spółki w nowe inwestycje

CO NAS WYRÓŻNIA:

Kadra zarządzająca oraz kluczowi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w transakcjach, doradztwie dla start-upów oraz pozyskiwaniu finansowania
Dostęp do szerokiej listy potencjalnych projektów inwestycyjnych
Cechuje nas elastyczne i indywidualne podejście do realizowanych projektów na różnym etapie rozwoju
Ponosimy niskie koszty działalności

JAK DZIAŁAMY

Inwestujemy w wyselekcjonowane podmioty, które rokują osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału
Skupiamy się na innowacyjnych projektach z sektora nowych technologii, które mają szanse na bardzo dynamiczny rozwój i wejście na rynki globalne
Planujemy angażować się w projekty finansowane w ramach programu Bridge Alfa we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

POLSKIE INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Wśród pierwszych trzech spółek w Polsce wpisanych do prowadzonego przez KNF rejestru wewnętrznie zarządzających ASI
7,4
mln zł*
Zysk netto od rozpoczęcia
działalności do V 2018
343
%
Rentowność portfela
w okresie II-V 2018

WEŹ UDZIAŁ W PIERWSZEJ OFERCIE PUBLICZNEJ ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SKIEROWANEJ DO INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH!

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie obecnych w portfelu spółek oraz zaangażowanie kapitałowe w kolejne projekty z branży nowych technologii.

Pozostaw swoje dane,

a my skontaktujemy sie z Tobą

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Polski Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@polskidm.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych
zwiń..
zobacz więcej...

* Wymagane pola

HARMONOGRAM OFERTY

18.06
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
5.07
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
10.07
Zamknięcie oferty i przydział akcji
III/IV kwartał 2018
Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

Pobierz
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz o publicznej ofercie akcji serii C jest memorandum informacyjne akcji serii C dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej emitenta www.polskieasi.pl oraz na stronie internetowej oferującego www.polskidm.com.pl